tiistai 31. tammikuuta 2017

Teologisen Ebenezer seminaarin työ Nepalissa

Kumppani

Ebenezer teologinen seminaari (Nepal Ebenezer Bible College (NEBC)

Hankkeen kuvaus

NEBC on Nepalin kristillisten seurakuntien ja yhteisöjen kattojärjestön National Churches Fellowship of Nepalin (NCFN) vuonna 1992 perustama ja löyhästi sen alaisuudessa toimiva raamattukoulu/teologinen seminaari. Koulu perustettiin vastaamaan huutavaan pulaan koulutetuista työntekijöistä kasvavien kirkkojen tarpeisiin. Työntekijäpula on edelleen todellisuutta. Teologisen koulutuksen saaneita on paljon enemmän kuin koulun perustamisen aikoihin, mutta myös kristittyjen määrä on kasvanut räjähdysmäisesti ja uusia seurakuntia syntyy vauhdilla. Koulu tarjoaa kolmen vuoden pappiskoulutuksen (Bachelor of Theology, teologian kandidaatti) 12-vuotisen (10+2) koulun suorittaneille nuorille. Alusta

asti koulutukseen ovat voineet hakeutua sekä miehet että naiset. Eri vuosikursseilla naisten osuus vaihtelee 30 % -50 % välillä. Lisäksi pidetään lyhytkursseja seurakuntien pastoreille, evankelistoille sekä muille vastuunkantajille. Vuonna 2006 Asia Theological Association (ATA) akkreditoi Ebenezerin tarjoaman teologian kandidaattitutkinnon. Toinen ATA:n akkreditoima tutkinto on Development Associates International (DAI) – järjestön kanssa yhteistyössä toteutettava Master of Arts in Organizational Leadership – tutkinto (v. 2009 lähtien). Tämä hallinnollinen maisteritutkinto on suunnattu erityisesti kirkkojen ja kristillisten järjestöjen hallinnosta ja johtamisesta vastaaville. Tutkinto on 3-vuotinen ja suoritetaan pääasiassa työn ohessa verkkokurssina, mutta kaksi viikon mittaista lähiopetusjaksoa vuodessa toteutetaan Ebenezerissä. Lisäksi Ebenezer on mukana viiden raamattukoulun yhteenliittymässä (Nepal Theological Academy, NTA), joka mahdollistaa maisteritason teologian opinnot (Masters in Divinity) Nepalissa. Maisteriohjelma alkoi lokakuussa 2015. Ensimmäisellä vuosikurssilla on 8 ja toisella 15 opiskelijaa. Nykyiseen kiinteistöönsä koulu muutti vuonna 2011.

Kandidaattikurssille tulevat opiskelijat asuvat opintojensa ajan seminaarin asuntolassa. Koska sekä opiskelijat että lähettävät seurakunnat ovat useimmiten varsin köyhiä, opiskelujen rahoittaminen täysimääräisesti kurssimaksuilla ei ole mahdollista. Noin 35 % opiskelijoista tulee kaupungeista, loput 65 % maaseudun pienistä seurakunnista. Suuri osa opiskelijoista edustaa maan etnisiä vähemmistöryhmiä.

Seminaarin asuntolassa on tilat noin 45 oppilaalle. Paine kasvattaa opiskelijoiden määrää on tiedostettu jo vuosia, mutta se ei ole ollut mahdollista nykyisissä tiloissa. Lisärakennus on ollut pitkään suunnitteilla. Rakennushanke on nyt käynnistymässä vielä loppuvuoden 2016 aikana. Lähetysseura on luvannut tukea hanketta 50 % osuudella rakentamiseen tarvittavasta kokonaismäärästä.

Hankkeen toiminnot raportointiaikana

Monipuolisen luento-opetuksen lisäksi ohjelmaan kuuluvat tunnin mittaiset aamuhartaudet koulun kappelissa neljänä aamuna viikossa. Perjantaisin aamuhartauden sijasta kokoontuvat opiskelijoiden hengellistä kasvua tukevat pienryhmät (Agape Growth Group). Alkuvuoden aikana seminaarin ohjelmassa oli myös yksi rukous- ja paastopäivä. Arjen taidoissa opiskelijat harjaantuvat, kun he kukin vuorollaan osallistuvat mm. ruoanlaittoon, astioiden pesuun ja siivoukseen. Viikonloppuisin opiskelijat suorittavat käytännön harjoittelua Kathmandun alueen seurakunnissa erilaisissa seurakunnan osoittamissa tehtävissä.

Uusia opiskelijoita otettiin kandidaattitutkinnon ensimmäiselle vuosikurssille nyt vain 12. Koska molemmilla jatkavilla vuosikursseilla on yli 20 opiskelijaa, eivät koulun ja asuntolan tilat sallineet tänä kesänä suurempaa sisäänottomäärää. Vuoden kuluttua uudisrakennus on toivottavasti jo vastaanottamassa uusia opiskelijoita ja sisäänottomäärää voidaan kasvattaa. Toki myös ensi keväänä valmistuva vuosikurssi on kooltaan kaksinkertainen tämän vuotiseen verrattuna – heidän poistuessaan tulee tilaa uusille opiskelijoille.

Hankkeen tulokset ja vaikutukset raportointiaikana

Kesäkuussa (12.6.) Patanin Koinonia-kirkossa vietettiin juhlallisia valmistujaisia. Yhdessä 11 teologian kandidaatin tutkinnon suorittaneen kanssa todistuksensa sai 21 hallinnon maisteriopinnot päättänyttä. Erityisen ilahduttavaa oli, että hallinnon maisteritutkinnon suorittaneiden joukossa oli yksi pyörätuolilla liikkuva nainen. Kolmannessa kerroksessa sijaitsevaan kirkkosaliin ei ole sen paremmin hissiä kuin ramppiakaan – tuore maisteri jouduttiin siten kantamaan pyörätuoleineen juhlapaikalle. Noin 500 juhlavierasta oli todistamassa vastavalmistuneiden iloa.

Valmistuttuaan teologian kandidaatit palaavat omiin seurakuntiinsa työhön vähintään vuodeksi, monet paljon pitemmäksi aikaa. Hallinnon maistereista suurin osa on jo koko opintojensa ajan työskennellyt kristillisten järjestöjen ja jotkut myös kirkkojen palveluksessa. Opinnot ovat antaneet heille entistä paremmat edellytykset hoitaa tehtäviään viisaasti ja taidollisesti.

Koko 24-vuotisen toimintansa aikana Ebenezer on tähän mennessä kouluttanut noin 250 miestä ja naista teologian kandidaateiksi palvelemaan nepaliseurakuntia ja kristillisiä järjestöjä eri puolille maata. Monet ovat myös hakeutuneet jatko-opintoihin ulkomaille ja palanneet sitten kotimaahansa. Hallinnon maisterintutkinnon on Ebenezerin yhteydessä toimivassa koulutus-ohjelmassa suorittanut yhteensä noin 70 henkeä. Teologian maistereita ei ole vielä valmistunut – ensimmäiset kun aloittivat vähintään 3 vuotta kestävät opinnot vasta syksyllä 2015.

Muita huomioita/viestit työn tukijoille

Monet opiskelijat tulevat kaukaa Kathmandun ulkopuolelta. Joukossa on kristittyjen perheiden nuoria, mutta on myös niitä, jotka ovat perheissään ja jopa kylissäänkin vielä ainoita kristittyjä. Esirukoukset kantavat kaikkia opiskelijoita, mutta erityisesti näille nuorille saamme rukoilla viisautta ja ymmärrystä olla valmistuttuaan Kristuksen valona omien yhteisöjensä keskellä, välittämässä sanomaa Jumalan rakkaudesta rohkeasti, mutta samalla kertaa sellaisella herkkyydellä, josta välittyy kunnioitus kaikkia kuulijoita kohtaan.

Nyt, kun kristityn vähemmistön asema Nepalissa näyttää syyskuussa 2015 voimaan tulleen uuden perustuslain seurauksena olevan heikkenemässä, useat kristityt ajattelijat ovat alkaneet kriittisestikin arvioida sitä, miten kristityt omissa kirkoissaan ovat tähän asti halunneet selkeästi erottautua muusta yhteisöstä, erityisesti hindulaisesta valtaväestöstä. Jyrkkien raja-aitojen rakentamisen tilalle on kypsymässä uudenlainen näky siitä, että palvelemalla erotuksetta kaikkia yhteisön jäseniä, voidaan todistus Kristuksen armosta ja rakkaudesta ulottaa sinnekin, missä ennakkoasenteet ovat torjuvia, jopa vihamielisiä. On alettu kysyä, ovatko kristityt itsekin omalla toiminnallaan olleet osaltaan luomassa eripuraa itsensä ja toisin uskovien välille. Näihin pohdintoihin saamme yhdessä nepalikristittyjen kanssa olla rukoilemassa viisautta ja Jumalan johdatusta.

Viisautta tarvitaan myös monissa käytännön asioissa ennen kuin uudisrakennus on käyttövalmiina. Jumalan valtakunnan rakennustyömaa on tulevina kuukausina Ebenezerissä sekä vahvasti hengellinen että arkisen konkreettinen haaste.

Ebenezerin henkilökunnan, opiskelijoiden ja heidän kotiseurakuntiensa sekä Lähetysseurankin puolesta: lämmin kiitos kaikille tässä työssä rukouksin ja taloudellisesti mukana oleville! Nepalin vuorilla, kukkuloilla ja etelän tasankoalueella syntyy jatkuvasti uusia seurakuntia ja olemassa olevat jatkavat kasvuaan. Koulutetun työvoiman tarve on yhä suuri. Ilman tukeanne näiden uusien työmiesten ja –naisten varustaminen Jumalan valtakunnan työhön omille kotiseuduilleen ei olisi mahdollista.

Raportoija

Elina Lind
Nepalin kirkollisen työn koordinaattori

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti